CURRENT MOON
Fulldome Movies


Climate Change
 

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง

เราจะเผชิญกับอะไรในอนาคต?


ผลิตโดย Albedo Fulldome

ความยาว ประมาณ 25 นาที

Technical Data: resolution 4K

มีข้อมูลที่น่าตกใจบ่งชี้ว่า โลกกำลังร้อนขึ้น: อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ระยะ เวลาของฤดูฝนที่เปลี่ยนแปลงไป ปริมาณฝนที่ตกมากเป็นพิเศษ และ ไม่สม่ำเสมอ สภาพลม ฟ้า อากาศรุนแรงมากขึ้น การละลายของธารน้ำแข็งและขั้วโลกเหนือ ตลอดจนการขยายขนาดของทะเลทราย

โลกพบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา จากยุคน้ำแข็งจนกลายเป็นอุณหภูมิที่เราประสบ แม้แต่ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งพันปีเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ นักวิทยาศาสตร์หลายคนจึงเชื่อว่า ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศตามปกติ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์และการเบี่ยงเบนวงโคจรของโลก

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายๆ คนกลับเชื่อว่า มนุษย์น่าจะเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบัน โดยอ้างอิงข้อมูลที่ว่า ตั้งแต่เริ่มยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ก๊าซที่เป็นมลภาวะถูกตรวจพบในบรรยากาศและระดับอุณหภูมิของโลกโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้พบว่า ผลกระทบต่อโลกดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น การใช้พลังงานจากฟอสซิล (ถ่านหิน, น้ำมัน) อย่างมากมายมหาศาล การขยายตัวของการทำปศุสัตว์ยุคใหม่ การลดลงของขนาดป่าไม้ การขยายพื้นที่ปลูก


 

ข้าวอย่างมากมายมหาศาล ส่งผลให้เกิดปริมาณ “ก๊าซเรือนกระจก” จำนวนมากเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ก๊าซดังกล่าวประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ ก๊าซมีเทน เป็นต้น ที่น่าจะมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบของปรากฏการณ์ดังกล่าว ปรากฏให้เห็นได้แล้ว และถ้าสถานะการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป มันจะทำลายระบบกระจายความร้อนตามธรรมชาติของโลก ทำให้ปริมาณน้ำแข็งของ ดินแดนน้ำแข็งอย่างกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกละลายหายไปหมดสิ้น และจะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นมากจนท่วมชายฝั่งทะเล และเมืองที่ตั้งอยู่ตามชายฝั่ง ขนาดพื้นที่ของทะเลทรายก็จะขยายวงกว้างขึ้น และทำให้พันธุ์พืชและสัตว์ตามธรรมชาติ หรือแม้กระทั่งชนพื้นเมืองต่างๆ สูญพันธุ์ลง

มนุษย์ต้องเฝ้าสังเกตุ ศึกษาและร่วมกันเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อดูแลสภาพแวดล้อมของโลก โดยการใช้พลังงานสะอาด และอนุรักษ์ระบบนิเวศน์เพื่อที่จะทดแทนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สิ่งเหล่านี้ต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของสังคม หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และบุคคลโดยทั่วไปอย่างจริงจัง จึงจะสามารถชลอ หรือ บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้

กลุ่มผู้ชม

“สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง เราจะเผชิญกับอะไรในอนาคต?” เป็นภาพยนตร์ที่สร้างให้เหมาะสมสำหรับผู้ชมโดยทั่วไป สำหรับฉายในโรงเรียน สถาบันการศึกษา และ สำหรับครอบครัว

คลิ๊กชมภาพยนตร์ตัวอย่าง


In Budget Co., Ltd., www.in-budget.net, services@in-budget.com, 02-740-2746, 086 565 8072
Climate Change

- what future are we facing?A production by: Albedo Fulldome Duration: 25 minutes Technical data: resolution 4K Audience: General Audience, families & schools
 

Objectives

The film will entertain and educate with an easy-to-understand story about how our planet’s climate is changing. Through the immersive impact of fulldome, the viewer is plunged into a spectacular environment recreating landscapes and virtual scenes. From the

Content

There are disturbing indications that Earth is warming up; increased global temperature, variations in frequency and intensity of rain, extreme meteorological phenomena, ice retreating of glaciers and the North Pole and advancing desertification.

Earth experiences periodically altered climate, with periods of ice ages and warmth, even in the last millennium. Some scientists say these are natural periods with climate variations due to solar activity changes and orbital variations of the planet.

However, other experts claim that Man is primarily responsible for current climate changes. In this sense, it was found that since the beginning of the industrial revolution there has been polluting gases detected and temperature rise across the globe. Lately, the impact on Earth has taken on major proportions it seems. The massive use of fossil fuels (coal, oil), extensive breading of cattle, the disappearance of forests, and the great expansion of

 


examination of meteorological phenomena to the exploration of large natural spaces and weather conditions; the fulldome film technology provides a memorable way to learn about this highly topical and transcendent issue.

rice cultivation has skyrocketed the gases in the atmosphere; i.e. "greenhouse gases" such as CO2 and methane, with the possible effect of increase in global temperature.

The effects are already noticeable. If persisting, this trend may upset the natural system of distribution of heat on Earth, causing the total melting of Greenland and Antarctica, causing a significant rise in sea level that would flood coasts and coastal cities. Desertification that would vast areas could also be triggered causing the extinction of natural habitats, animal species and even indigenous populations.

Man must investigate and attempt to redirect these alterations caused to the global climate by using cleaner energy and conserve the ecosystems attempting to compensate for the emissions of greenhouse gases. This requires the involvement from every instance of society; political, business as well as individual.

Target audience

Climate Change is addressed to a general audience. So it is suited for school programs and family showings.

Climate Change - what future are we facing?

In Budget Co., Ltd.,
www.in-budget.net,
services@in-budget.com,
02-740-2746, 086 565 8072

ท้องฟ้าจำลอง เครื่องฉายดาว เครื่องทำท้องฟ้าจำลอง โดมท้องฟ้าจำลอง โดมเคลื่อนที่ ภาพยนตร์ฟูลโดม ดิจิทาเรียม แอนทาเรส ภาพยนตร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง
Planetarium system inflatable dome full-dome movie fulldome productions digitarium Antares Digitarium Zeta Digitarium Gamma Digitarium Epsilon Digitarium Kappa Digitarium AEthos Digitarium Iota Digitarium Delta natural geographic mirage 3D Albedo
 Copyright ©   WWW.IN-BUDGET.NET 2550 - 2567   E-mail : info@in-budget.com Tel : 02 740 2746-7 Mobile : 086 565 8072