CURRENT MOON
Fulldome Movies


Digitalis Inflatable Dome
โดมเคลื่อนที่ Digitalis

Introduction to digitalis inflatable dome



Digitalis Inflatable Dome



Digitalis Dome เป็นโดมเป่าลมที่ออกแบบสำหรับ ท้องฟ้าจำลอง ที่ใช้ เครื่องฉายดาว ชนิดที่เป็น Digital Projection โดยเฉพาะ  ออกแบบให้ติดตั้ง และ ถอดเก็บง่าย รวมทั้งเคลื่อนย้ายสะดวกเพื่อใช้ในสถานที่ที่ไม่สามารถติดตั้งโดมถาวรได้

คุณสมบัติ

 • ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สามารถซ่อนรอยย่น
 • ภายในเป็นสีเทา ทำให้เวลาฉายให้เป็นกลางคืน ดูได้ “มืด” ขึ้น
 • ส่วนที่เป็นส่วนโค้งของโดม จะปราศจากท่อ หรือ อุปกรณ์อื่น ที่รบกวนสายตาเวลาชม
 • ใช้เวลาติดตั้ง และ ถอดจัดเก็บประมาณ 5-10 นาทีเท่านั้น
 • ทางเข้าออกแบบให้เข้าทางด้านตั้ง สูง 2 เมตร ป้องกันแสงเวลาเข้า-ออก ทำให้เวลาเข้า-ออก ไม่ต้องคลาน หรือ เบียดเข้าไป
 • เป็นโดมชนิดไม่มีพื้น  ทำให้ออกอย่างฉุกเฉินได้ง่าย (Emergency Exit)
 • ผู้ชมที่นั่งรถเข็นก็สามารถเข้าชมได้
 • ลมจะไม่เป่าหาผู้ชม ซึ่งจะทำให้เงียบ และการชมไม่ถูกรบกวน 
 • แผ่นผ้าที่ออกแบบมาสำหรับใช้เป็นวัสดุทำโดมโดยเฉพาะ 
 • แผ่นผ้ามีหลายชั้น เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และทำให้ทึบแสงภายในโดมแม้จะถูกแสงแดดส่องโดยตรงก็ตาม
 • เป็นแผ่นผ้าวัสดุที่ไม่ติดไฟได้ง่าย ผ่านการทดสอบ 
  NFPA 701 Test Method 2 flame retardance test จากประเทศสหรัฐอเมริกา
   
 • ภายนอกตัวโดมเป็นสีน้ำเงิน
 • มีให้เลือก 4 ขนาด คือ ขนาด 4 เมตร, 5 เมตร, 6 เมตร และ 7 เมตร
 • เป็นโดมที่ใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้น









ท้องฟ้าจำลอง เครื่องฉายดาว เครื่องทำท้องฟ้าจำลอง โดมท้องฟ้าจำลอง โดมเคลื่อนที่ ภาพยนตร์ฟูลโดม ดิจิทาเรียม แอนทาเรส ภาพยนตร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง
Planetarium system inflatable dome full-dome movie fulldome productions digitarium Antares Digitarium Zeta Digitarium Gamma Digitarium Epsilon Digitarium Kappa Digitarium AEthos Digitarium Iota Digitarium Delta natural geographic mirage 3D Albedo
 Copyright ©   WWW.IN-BUDGET.NET 2550 - 2563   E-mail : info@in-budget.com Tel : 02 740 2746-7 Mobile : 086 565 8072