CURRENT MOON
Fulldome Movies


General Capabilities

ความสามารถของเครื่องฉายดาว Digitarium


เครื่องฉายดาว Digitarium ทุกรุ่น (Delta 3, Zeta, Iota, Gamma, Epsilon, Keppa and AEthos)

 • สามารถนำเสนอแนวคิดและความรู้ด้านดาราศาสตร์ ตั้งแต่ ความรู้ขั้นพื้นฐาน จึงถึงความรู้ระดับสูง

 • สามารถำลองว่าผู้ชมยืนอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ ทั้งบนโลก บนดาวเคราะห์ และ ดวงจันทร์ทุกดวงในระบบสุริยะ

 • สามารถทำให้เวลาเดินเร็วขึ้น หรือช้าลง ได้ในหลายอัตราความเร็ว

 • สามารถจำลอง ปรากฏการณ์ที่เกิดการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ใน 1 ปี (Annual Motionเครื่องฉายดาวระบบ Analog ไม่สามารถจำลอง Annual Motion ได้

 • สามารถจำลอง การเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์ในลักษณะ Retrograde Motion ได้ 
  [Retrograde Motion (รีโทรเกรด โมชัน) หมายถึง การที่ Superior Planets หรือ Asteroids ปรากฏเคลื่อนที่ย้อนศร บนทรงกลมท้องฟ้า จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก เมื่อสังเกตการณ์จากโลกสาเหตุเกิดจากโลกเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เร็วกว่า Superior Planets,  ขณะที่โลกยังเคลื่อนที่ไล่ไม่ทัน Superior Planets จะเห็นการเคลื่อนที่ปรากฏของ Superior Planets เป็นแบบ Direct (ทิศเดียวกับการหมุนรอบตัวเองของโลก) ต่อมาเมื่อโลกไล่ทันและเคลื่อนแซงผ่านไป ลักษณะการเคลื่อนที่ปรากฏของ Superior Planets จะเป็นแบบ Retrograde (คัดมาจาก "ศัพท์ดาราศาสตร์"  โดย ผศ.พหล จิตติยศรา)]

 • สามารถจำลองปรากฏการณ์ของ equinoxes ในเวลาต่าง ๆ ได้  

 • สามารถจำลองปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนท้องฟ้า เช่น การโคจรของดาวเคราะห์ และ ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์บดบังกัน การเกิดสุริยปุราคา การเกิดจันทรุปราคา  การเกิดฝนดาวตก เป็นต้น

 • สามารถแสดงให้เห็นเส้น(สมมติ)ของวงโคจรของดาวเคราะห์

 • สามารถแสดงให้เห็นเส้นการเดินทางของดาวเคราะห์เทียบกับดาวฤกษ์

 • สามารถแสดงเส้นสมมติในท้องฟ้า ได้แก่ ecliptic, celestial equator, meridian, and equatorial and azimuthal grids

 • สามารถแสดงภาพทั้งท้องฟ้าได้ ด้วยอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียว

 • สามารถชมบรรยากาศต่าง ๆ เช่น ช่วงเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้น ช่วงเย็นตอนพระอาทิตย์ตก ท้องฟ้าตอนกลางวัน หรือ ปรับเปลี่ยนให้สามารถเห็นดวงดาวต่าง ๆ ได้ในช่วงกลางวัน เป็นต้น

 • สามารถแสดงภาพขยายของเทหวัตถุที่สนใจ รวมทั้งให้บอกชื่อของเทหวัตถุนั้น ๆ ได้

 • มีภาพจริงของเทหวัตถุต่าง ๆ มากกว่า 100 ภาพ เช่น ภาพเนบูลล่าต่าง ๆ เป็นต้น

 • แสดงกลุ่มดาว ชื่อกลุ่มดาว ภาพวาดของกลุ่มดาว โดยเลือกดูแต่ละกลุ่มดาว หรือ ทั้งหมดก็ได้

 • สามารถแสดงภาพกลุ่มดาวของวัฒนธรรมของประเทศอื่น ๆ เช่น กลุ่มดาวของชาวจีน ชาวอินเดียนในทวีปอเมริกา ชาวอียิปต์ เป็นต้น

 • สามารถแสดงภาษาต่าง ๆ บนท้องฟ้า เช่น ภาษาจีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รวมทั้งภาษาไทยด้วย

 • สามารถแสดงชิ้นงานที่ผู้สอนนำมาเอง ทั้งในรูปแบบวีดิโอ ภาพนิ่ง

 • มีช่องเสียบสัญญาณเพื่อเล่นเครื่องเล่น DVD ได้

 • สามารถฉายภาพวีดิโอได้เต็มท้องฟ้า และสามารถให้เสียงได้ด้วย

 • สามารถอัพเกรด ซอฟแวร์ได้เองโดยผ่านสายสัญญาณทางอินเตอร์เนต  

กะทัดรัดและเชื่อถือได้ 

 • ใช้เครื่องฉายดาว Digitarium เพียงเครื่องเดียว ก็สามารถฉายภาพได้ทั้งหมด ไม่ต้องมีเครื่องหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น constellation projectors, slide projectors, multiple cylinders, เป็นต้น

 • บังคับด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียวจากทุกมุมของห้อง  ใช้ง่าย
 • สำหรับ Digitarium แบบติดตั้งอยู่กับทีทุกรุ่น สามารถเลือกบังคับการทำงานของท้องฟ้าจำลองผ่านโปรแกรมเสริม Universal Console ที่ใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายต่าง ๆ เช่น iPad, iPhone, คอมพิวเตอร์แบบ notebook หรือ แบบตั้งโต๊ะ ได้
 • เปิด/ปิดเครื่องก็ทำได้ง่าย  ใช้เวลาเพียง 2-3 นาที ก็เปิด หรือ ปิดเครื่องเสร็จ

 • สามารถตั้งค่า default settings ตามตำแหน่งเส้นรุ้ง เส้นแวง เวลา หรือค่าอื่น ๆ ได้

 • ใช้งานง่าย  ไม่จำเป็นต้องเป็นนักดาราศาสตร์ก็ควบคุมเครื่องได้

 • รับประกันสองปี (ยกเว้นหลอดภาพ)

 • ราคาอยู่ในวิสัยที่สถาบันต่าง ๆ ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ สามารถเป็นเจ้าของได้


ท้องฟ้าจำลอง เครื่องฉายดาว เครื่องทำท้องฟ้าจำลอง โดมท้องฟ้าจำลอง โดมเคลื่อนที่ ภาพยนตร์ฟูลโดม ดิจิทาเรียม แอนทาเรส ภาพยนตร์สำหรับท้องฟ้าจำลอง
Planetarium system inflatable dome full-dome movie fulldome productions digitarium Antares Digitarium Zeta Digitarium Gamma Digitarium Epsilon Digitarium Kappa Digitarium AEthos Digitarium Iota Digitarium Delta natural geographic mirage 3D Albedo
 Copyright ©   WWW.IN-BUDGET.NET 2550 - 2567   E-mail : info@in-budget.com Tel : 02 740 2746-7 Mobile : 086 565 8072